PDA

View Full Version : Các tài liệu tham khảo cho môn học Quản trị đa văn hoá


Ngo Thanh Tra
09-09-2014, 03:37 AM
Giáo trình chính của môn học các bạn download ở link sau:
http://www.mediafire.com/view/jgtuepcubu40jul/internationalmanagementculturestrategybehaviour-8e.pdf

Một số tài liệu tham khảo khác cho môn học các bạn download ở file đính kèm.

Chúc các bạn vui khi đến với môn này.

Ngo Thanh Tra
11-02-2017, 06:05 AM
Tài liệu đọc cho Quiz 1 các bạn tham khảo ở link sau nhé: https://drive.google.com/drive/folders/0B79J_FtvxDDIdEpVeGNiSi1ZYW8

Ngoài ra, các file đề cương môn học, bài giảng, tài liệu sẽ được thể cập nhật dần dần ở link sau:https://drive.google.com/drive/folders/0B79J_FtvxDDIZ0EzdE9rd3RxY0U