PDA

View Full Version : Ghi chú bài giảng - tiếng Việt


Ngo Thanh Tra
17-09-2014, 04:04 PM
Cô gửi các bạn slide của chương 1 - Văn hoá và các tiêu chí đo lường. Một số phần do các nhóm trình bày, cô chỉ đề cập sơ lược trong slide này.

Ngo Thanh Tra
28-09-2014, 07:58 AM
Gửi các bạn K12408 ghi chú bài giảng chương 2 Quản trị đa văn hoá.

Ngo Thanh Tra
01-11-2014, 06:48 PM
Gửi các bạn K12408 ghi chú về chương 3 Văn hoá tổ chức.