Go Back   Diễn Đàn Học Tập - Sinh Viên Việt > Kiếm Trong Diễn Ðàn
Hỏi/Ðáp Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

kết quả từ 1 tới 25 trên 55
thời gian kiếm là 0.02 giây.
Tìm Kiếm: Bài viết gửi bởi: Ngo Thanh Tra
Chuyên mục: Bài giảng 23-02-2017, 01:53 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 1,862
Người gởi Ngo Thanh Tra
Ghi chú bài giảng

Ghi chú bài giảng tiếng Việt các bạn cập nhật dần ở link sau: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B79J_FtvxDDIN0plejhtOFNmUFU

Riêng ghi chú bài giảng tiếng Anh dành tặng K14408C các bạn...
Chuyên mục: Tài liệu tham khảo 11-02-2017, 06:05 AM
Trả lời: 1
Lần đọc: 1,132
Người gởi Ngo Thanh Tra
Tài liệu đọc cho Quiz 1

Tài liệu đọc cho Quiz 1 các bạn tham khảo ở link sau nhé: https://drive.google.com/drive/folders/0B79J_FtvxDDIdEpVeGNiSi1ZYW8

Ngoài ra, các file đề cương môn học, bài giảng, tài liệu sẽ được thể...
Chuyên mục: Bài giảng 11-02-2017, 06:02 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 650
Người gởi Ngo Thanh Tra
Đề cương môn học

Cô gửi các bạn đề cương chi tiết, trong đó có cả kế hoạch học tập. Chúc các bạn có khởi đầu vui với môn học.
Chuyên mục: Lớp K13402 26-12-2016, 10:30 PM
Trả lời: 61
Lần đọc: 858
Người gởi Ngo Thanh Tra
Nộp bài tập cá nhân IHW4

Các bạn nộp bài IHW4 bằng cách reply post này, ghi rõ họ tên & MSSV của bạn luôn nhé. Cám ơn các bạn.
Chuyên mục: Lớp K13402C 26-12-2016, 10:29 PM
Trả lời: 35
Lần đọc: 463
Người gởi Ngo Thanh Tra
Nộp bài tập cá nhân IHW4

Các bạn nộp bài IHW4 bằng cách reply post này, ghi rõ họ tên & MSSV của bạn luôn nhé. Cám ơn các bạn.
Chuyên mục: Lớp K13408 26-12-2016, 10:28 PM
Trả lời: 32
Lần đọc: 401
Người gởi Ngo Thanh Tra
Nộp bài tập cá nhân IHW4

Các bạn nộp bài IHW4 bằng cách reply post này, ghi rõ họ tên & MSSV của bạn luôn nhé. Cám ơn các bạn.
Chuyên mục: Lớp K13408 06-12-2016, 06:15 AM
Trả lời: 31
Lần đọc: 537
Người gởi Ngo Thanh Tra
Nộp bài tập cá nhân IHW3

Các bạn nộp bài IHW3 bằng cách reply post này, ghi rõ họ tên & MSSV của bạn luôn nhé. Cám ơn các bạn.
Chuyên mục: Lớp K13402C 06-12-2016, 06:15 AM
Trả lời: 31
Lần đọc: 482
Người gởi Ngo Thanh Tra
Nộp bài tập cá nhân IHW3

Các bạn nộp bài IHW3 bằng cách reply post này, ghi rõ họ tên & MSSV của bạn luôn nhé. Cám ơn các bạn.
Chuyên mục: Lớp K13402 06-12-2016, 06:14 AM
Trả lời: 64
Lần đọc: 723
Người gởi Ngo Thanh Tra
Nộp bài tập cá nhân IHW3

Các bạn nộp bài IHW3 bằng cách reply post này, ghi rõ họ tên & MSSV của bạn luôn nhé. Cám ơn các bạn.
Chuyên mục: Lớp K13408 28-11-2016, 11:21 AM
Trả lời: 33
Lần đọc: 563
Người gởi Ngo Thanh Tra
Nộp bài tập cá nhân 2 IHW2

Các bạn nộp bài IHW2 bằng cách reply post này, ghi rõ họ tên & MSSV của bạn luôn nhé.
Chuyên mục: Lớp K13402C 28-11-2016, 11:21 AM
Trả lời: 32
Lần đọc: 538
Người gởi Ngo Thanh Tra
Nộp bài tập cá nhân 2 IHW2

Các bạn nộp bài IHW2 bằng cách reply post này, ghi rõ họ tên & MSSV của bạn luôn nhé.
Chuyên mục: Lớp K13402 28-11-2016, 11:20 AM
Trả lời: 70
Lần đọc: 1,304
Người gởi Ngo Thanh Tra
Nộp bài tập cá nhân 2 IHW2

Các bạn nộp bài IHW2 bằng cách reply post này, ghi rõ họ tên & MSSV của bạn luôn nhé.
Chuyên mục: Bài giảng 11-04-2015, 03:19 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 598
Người gởi Ngo Thanh Tra
[K13404] Ôn tập giữa kỳ

Gửi các bạn K13404 phần tóm tắt ôn tập cho hồi qui đơn biến và đa biến.
(File cũ upload có 1 lỗi nhỏ trong phần overall F-test nên cô upload lại file mới. Bạn nào đã download về rồi thì down lại...
Chuyên mục: 402A 16-12-2014, 08:10 PM
Trả lời: 7
Lần đọc: 627
Người gởi Ngo Thanh Tra
K11402A_Nộp Bản nhận xét và câu hỏi phản biện

Các nhóm phản biện của K11402A nộp bản nhận xét và câu hỏi phản biện của GHW2 bằng cách post reply bài viết này nhé. Khi nộp nhớ ghi STT nhóm phản biện - Phản biện đề tài nhóm nào - Tên đề tài. Cám...
Chuyên mục: 402A 05-12-2014, 05:57 PM
Trả lời: 24
Lần đọc: 1,822
Người gởi Ngo Thanh Tra
Theo DS của lớp phó gửi thì nhóm em là nhóm 13...

Theo DS của lớp phó gửi thì nhóm em là nhóm 13 nhé.Theo DS của lớp phó gửi thì bạn số 7 thuộc nhóm 12 - Tenten. Cuối cùng là bạn này thuộc nhóm em hay nhóm 12?Theo DS của lớp phó gửi...
Chuyên mục: Bài giảng 01-11-2014, 06:48 PM
Trả lời: 2
Lần đọc: 1,322
Người gởi Ngo Thanh Tra
Chương 3 - Văn hoá tổ chức & sự đa dạng

Gửi các bạn K12408 ghi chú về chương 3 Văn hoá tổ chức.
Chuyên mục: Bài giảng 28-09-2014, 07:58 AM
Trả lời: 2
Lần đọc: 1,322
Người gởi Ngo Thanh Tra
Chương 2 - Quản trị đa văn hoá

Gửi các bạn K12408 ghi chú bài giảng chương 2 Quản trị đa văn hoá.
Chuyên mục: 402A 19-09-2014, 06:52 AM
Trả lời: 28
Lần đọc: 2,136
Người gởi Ngo Thanh Tra
Đề tài này không làm nữa em nhé. Nhóm em chọn đề...

Đề tài này không làm nữa em nhé. Nhóm em chọn đề tài khác đi. Các khoá trước cô đã dạy case này rồi.
Chuyên mục: Bài giảng 17-09-2014, 05:01 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 970
Người gởi Ngo Thanh Tra
Ghi chú bài giảng - tiếng Anh

Đây là ghi chú bài giảng tiếng Anh, tóm tắt nội dung chính của chương.
Chuyên mục: Bài giảng 17-09-2014, 04:04 PM
Trả lời: 2
Lần đọc: 1,322
Người gởi Ngo Thanh Tra
Ghi chú bài giảng - tiếng Việt

Cô gửi các bạn slide của chương 1 - Văn hoá và các tiêu chí đo lường. Một số phần do các nhóm trình bày, cô chỉ đề cập sơ lược trong slide này.
Chuyên mục: Tài liệu tham khảo 09-09-2014, 03:37 AM
Trả lời: 1
Lần đọc: 1,132
Người gởi Ngo Thanh Tra
Các tài liệu tham khảo cho môn học Quản trị đa văn hoá

Giáo trình chính của môn học các bạn download ở link sau:
http://www.mediafire.com/view/jgtuepcubu40jul/internationalmanagementculturestrategybehaviour-8e.pdf

Một số tài liệu tham khảo khác cho...
Chuyên mục: Tài liệu tham khảo 20-08-2014, 02:49 PM
Trả lời: 12
Lần đọc: 6,866
Người gởi Ngo Thanh Tra
Hôm nay có 1 số bạn hỏi về Tài liệu tham khảo...

Hôm nay có 1 số bạn hỏi về Tài liệu tham khảo Quản lý DA, cô trả lời như sau:

- Tài liệu Quản lý DA đã gửi ở Thread này (xem lại Post đầu tiên của cô Trúc Phượng)

- Các tài liệu về Quản lý DA...
Chuyên mục: Tài liệu tham khảo 20-07-2014, 12:58 AM
Trả lời: 12
Lần đọc: 6,866
Người gởi Ngo Thanh Tra
Gửi thêm cho các bạn tài liệu tham khảo về Quản...

Gửi thêm cho các bạn tài liệu tham khảo về Quản lý DA: "A Guide to Project Management Body of Knowledge" của Viện Quản lý DA PMI, bản mới nhất 5th edition.
Chuyên mục: Lớp 402B 28-05-2014, 12:53 PM
Trả lời: 24
Lần đọc: 1,424
Người gởi Ngo Thanh Tra
Đối chiếu DS đăng kí cho lớp trưởng và DS đăng kí...

Đối chiếu DS đăng kí cho lớp trưởng và DS đăng kí trên forum, nhóm 11 và nhóm 21 vẫn chưa thấy đăng kí đề tài lên forum. Các bạn nhóm 11 và nhóm 21 đăng kí sớm cho cô trước ngày mai để cô sắp lịch...
Chuyên mục: Lớp 402B 28-05-2014, 10:51 AM
Trả lời: 19
Lần đọc: 1,117
Người gởi Ngo Thanh Tra
Nộp bài tập nhóm

Các em thuộc lớp 402B nộp đề tài nhóm của mình bằng cách reply post này nhé. Sau khi attach file đính kèm, các em cho cô biết các thông tin sau luôn:

- Tên đề tài
- STT nhóm
- Họ tên SV + MSSV ...
kết quả từ 1 tới 25 trên 55

 
Chuyển đến

Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:29 PM.


Powered by: vBulletin v3.8.0 Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.